Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Πτυχίο
3. Medical
4. Παράβολα
5. Logbook (υπογεγραμμένες οι σελίδες)
6. Φωτοτυπίες από τις σελίδες του logbook στις οποίες να φαίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πτήσης τους τελευταίους 12 μήνες, με ελικόπτερο του ίδιου τύπου με αυτό που θα γίνει η εξέταση.

Τα παράβολα μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά: e-paravolo

PPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση PPL παράβολο – 20€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση (Εξεταστής ΜΗ υπ/λος ΥΠΑ)
 • Τύπος Παραβόλου > [8808]  Για όλες τις κατηγορίες

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου PPL – 20

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8781] Επανέκδοση PPL λόγω μεταβολών

——————————————–

CPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση CPL παράβολο – 20€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση (Εξεταστής ΜΗ υπ/λος ΥΠΑ)
 • Τύπος Παραβόλου > [8808]  Για όλες τις κατηγορίες

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου CPL – 50

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8783] Επανέκδοση CPL λόγω μεταβολών